Uchwała nr 2/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr. Krzysztofa Szymoniaka

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 2_2021_2022_w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskie.pdf (905 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published