Uchwała nr 3/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr. Mateusza Kofina

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 3_2021_2022_w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych.pdf (966 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published