Uchwała nr 4/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich p. mgr. Mateusza Kofina z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 4_2021_2022_w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich p. mgr. Mateusza Kofina.pdf (936 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published