Zarządzenie nr 8/2021/2022 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany składu Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunków: Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Collection
Legal acts
Download bibliographic description