Uchwała nr 19/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Iwony Pasławskiej-Smęder i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 19_2021_2022_w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Iwony Pasławskiej-Smęder i dopuszczenia jej do obrony.pdf (650 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published