Uchwała nr 23/2021/2022 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego mgr Anny Malisz

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 23_2021_2022_w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypli.pdf (1.14 MB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published