Doradztwo zawodowe w polskiej szkole

Collection
doctoral dissertations
Download bibliographic description

Description

MARC

 • 001 $a Doradztwo zawodowe w polskiej szkole
 • 003 $a Monika Trybulska
 • 004 $a dr hab. Jolanta Lenart, prof. UR $b dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW $c dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
 • 005 $a ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ
 • 007 $a 7 grudnia 2022 r. $b Kraków $c 270
 • 008 $a polski
 • 011 $a doradztwo zawodowe
 • 012 $a occupational advisory
 • 013 $a Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Pedagogiczny
 • 015 $a rozprawa doktorska
 • 017 $a nauki społeczne
 • 018 $a pedagogika
 • 019 $a Rada ds. Stopni Naukowych AIK

Dublin Core