Uchwała nr 12/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oceny indywidualnego planu badawczego doktoranta Szkoły Doktorskiej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 12_19_20 RADY SD uchwalenie zasad i kryt. IPB doktoranta.pdf (563 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published