Uchwała nr 13/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany obsady kadrowej prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej w semestrze drugim, letnim roku akademickiego 2019/2020

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 13_19_20 RADY SD ZMIANA obsady LATO 19_20.pdf (559 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published