Uchwała nr 16/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu i zasad składania przez doktorantów sprawozdań rocznych z przebiegu i stopnia realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz z działalności naukowej będącej rezultatem realizacji indywidualnego planu badawczego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description