Uchwała nr 17/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktoranta Księdza mgra Tymoteusza Mietelskiego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 17_19_20 RADY SD zatwierdzenie indywidualnego planu badwaczego (T. Mietelski).pdf (531 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published