Uchwała nr 18/2019/2020 Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktoranta Pana mgra Marcina Murzyna

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 18_19_20 RADY SD zatwierdzenie indywidualnego planu badwaczego (M. Murzyn).pdf (531 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published