Zarządzenie nr 7/2021/2022 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie Dziekana nr 7_2021_2022_egzaminy dyplomowe.pdf (200 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published