Zarządzenie nr 1/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Anny Seredyńskiej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 1 _habilitacja_dr A. Seredyńska.pdf (200 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published