Zarządzenie nr 3/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Filologia angielska

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 3_Zespół ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych_Filologia.pdf (201 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published