Zarządzenie nr 4/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Arteterapia

Collection
Legal acts
Download bibliographic description