Zarządzenie nr 5/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Pedagogika

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 5_Zespół ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych_Pedagogika.pdf (202 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published