Zarządzenie nr 7/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 7_Zespół Jakości Kształcenia_Pedagogika przedszkolna.pdf (198 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published