Problem wolności w filozofii Józefa Tischnera. Studium analityczno-krytyczne

Collection
doctoral dissertations
Download bibliographic description

Description

MARC

 • 001 $a Problem wolności w filozofii Józefa Tischnera. Studium analityczno-krytyczne
 • 003 $a Jacek Świętnicki
 • 004 $a prof. dr hab. Aleksander Bobko $b prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
 • 005 $a dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK
 • 006 $a ks. dr Robert Grzywacz SJ
 • 007 $b Kraków $c 386
 • 008 $a polski
 • 013 $a Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny
 • 015 $a rozprawa doktorska
 • 017 $a nauki humanistyczne
 • 018 $a filozofia
 • 019 $a Rada ds. Stopni Naukowych AIK

Dublin Core

Files

Świętnicki_Jacek_dysertacja.pdf (2.47 MB)

 • Licence: Licencja Repozytorium
 • Text version: Original author's
 • Availability: Published