Zarządzenie nr 8/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunku Pedagogika

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 8_Zespół Programowy_Pedagogika.pdf (200 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published