Zarządzenie nr 9/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 9_Zespół Jakości Kształcenia_Pedagogika.pdf (201 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published