Zarządzenie nr 10/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 10_Zespół Programowy_Pedagogika przedszkolna.pdf (196 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published