Zarządzenie nr 11/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description