Zarządzenie nr 12/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 12_2022_2023_zarządzanie_Zespół Programowy.pdf (204 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published