Zarządzenie nr 14/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 14_Regulamin program studenckich asystentów badawczych.pdf (367 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin programu studenckich asystentów badawczych w Wydziale Pedagogicznym AIK.pdf (220 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published