Zarządzenie nr 15/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Ewy Sowy-Behtane

Collection
Legal acts
Download bibliographic description