Zarządzenie nr 18/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez Akademię Ignatianum w Krakowie monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów oraz w celach marketingowych Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 18_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez Akademię Ignatianum w Krakowie mon.pdf (309 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published