Uchwała nr 25/2019/2020 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzynie Jaskulskiej-Dwurażnej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 25_2019_2020.pdf (258 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published