Uchwała nr 1/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed dniem 1 października 2019 r.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 1_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie_ wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpocz.pdf (735 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published