Uchwała nr 18/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii p. mgr Agacie Świerczek

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 18_2020_2021.pdf (223 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published