Uchwała nr 2/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie: określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 2_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie_ określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie.pdf (509 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 2_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 lis.pdf (465 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published