Uchwała nr 3/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie: powołania przedstawicieli do Rady ds. Stopni Naukowych w Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 3_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie_ powołania przedstawicieli do Rady ds. Stopni Naukowych w Akademii Ignatianum w Krakowie.pdf (416 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published