Uchwała nr 38/2020/2021 Rady ds. Stopni Naukowych AIK z 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sucharkiewicz

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 38_2020_2021.pdf (1.01 MB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published