Uchwała nr 4/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie: nazwania Sali nr 414 imieniem 25 jezuitów z Kolegium krakowskiego aresztowanych przez niemieckich okupantów 10 listopada 1939 r. w ramach akcji skierowanej przeciwko inteligencji polskiej

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 4_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r. W sprawie_ nazwania Sali nr 414 imieniem 25 jezuitów z Kolegium krakowskiego aresztowanych przez niemieckich okupantów 10.pdf (528 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Załącznik do Uchwały nr 4_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 r..pdf (538 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published