Uchwała nr 10/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 10_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie_ zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nau.pdf (267 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published