Zarządzenie nr 27/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 27_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn.pdf (224 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published