Uchwała nr 16/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 lutego 2020 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego na 2020 r.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 16_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 lutego 2020 r. W sprawie_ opinii planu rzeczowo-finansowego na 2020 r..pdf (185 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published