Uchwała nr 18/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 18_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie_ uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie..pdf (269 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Uchwały nr 18_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r..pdf (342 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published