Uchwała nr 19/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 19_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie_ wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 202.pdf (268 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020_2021 stanowiący Załącznik do Uchwały nr 19_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia .pdf (629 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published