Uchwała nr 21/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie: wprowadzenia zmian w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 21_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W sprawie_ wprowadzenia zmian w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załą.pdf (369 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published