Uchwała nr 23/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia Szczegółowych zasad organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 23_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie_ zatwierdzenia Szczegółowych zasad organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakow.pdf (534 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiące Załącznik do Uchwały nr 23_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r..pdf (683 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published