Zarządzenie nr 49/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 49-2022-2023 ws szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023-2024.pdf (301 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published