Odczytanie procesu adaptacji w sytuacji pandemii i postpandemii COVID-19 w rodzinie dziecka z autystycznego spektrum w świetle koncepcji resilience i resilience rodziny

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Odczytanie procesu adaptacji w sytuacji pandemii i postpandemii COVID-19 w rodzinie dziecka z autystycznego spektrum w świetle koncepcji resilience i resilience rodziny
 • Autor/Autorzy: Agata Borowska (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • Rok: 2022
 • Tom: 17
 • Numer: 1
 • ISSN: 2353-7914
 • DOI: 10.15290/parezja.2022.17.05
 • Adres www:: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/14924/1/Parezja_1_2022_A_Borowska_Odczytanie_procesu_adaptacji_w_sytuacji_pandemii.pdf
 • Strony od-do: 48-72
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Problematyka artykułu dotyczy koncepcji resilience i resilience rodziny w procesie budowania strategii adaptacyjnych w rodzinach z dzieckiem ze spektrum autyzmu w sytuacji pandemii COVID-19. W opracowaniu zostało zawarte wyjaśnienie obu kategorii i ich odniesienie do procesu budowania odporności psychicznej i kontroli przystosowawczej w codziennej rzeczywistości rodzin z dzieckiem z ASD (Autism Spectrum Disorder). Istotę artykułu stanowi również odniesienie do wymiarów ego-resiliency, ego-control i ich obecności w pedagogice specjalnej w nabywaniu kompetencji resilience rodziny jako czynnika ochronnego, umożliwiającego przystosowanie do rzeczywistości pandemii i postpandemii COVID-19. W tekście zostały przywołane wyniki badań nad wpływem pandemii na rzeczywistość rodzin z dzieckiem w autystycznym spektrum i osobniczymi uwarunkowaniami resilience i resilience rodziny oraz ich wpływem na budowanie strategii przystosowawczej. Artykuł odnosi się również do kwestii inkluzji i jej dwojakiego charakteru (szlachetna vs. nieszlachetna).
  • The article concerns the concept of resilience and family resilience in the process of building adaptation strategies in families with a child on the autism spectrum in the situation of the COVID-19 pandemic. The study contains an explanation of both categories and their reference to the process of building mental resilience and adaptive control in the everyday reality of families with a child with ASD (Autism Spectrum Disorder). The essence of the article is also a reference to the dimensions of ego-resiliency and ego-control and their role in special education in the acquisition of family resilience competencies as a protective factor, enabling adaptation to the COVID-19 pandemic and post-pandemic reality. The article cites the results of research on the impact of the pandemic on the reality of families with a child in the autistic spectrum and the individual determinants of family resilience and their impact on building an adaptation strategy. The article also addresses the issue of inclusion and its dual nature (noble vs. ignoble).
 • Słowa kluczowe:
  • ego-control
  • inkluzja szlachetna vs. nieszlachetna
  • koncepcja resilience
  • mechanizmy obronne
  • pandemia i postpandemia COVID-19
  • resilience rodziny
  • resiliency
  • rodzina z dzieckiem z ASD
  • strategie adaptacyjne
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Odczytanie procesu adaptacji w sytuacji pandemii i postpandemii COVID-19 w rodzinie dziecka z autystycznego spektrum w świetle koncepcji resilience i resilience rodziny
 • 003 $a Agata Borowska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 17
 • 010 $a 1
 • 011 $a 2353-7914
 • 013 $a 10.15290/parezja.2022.17.05
 • 014 $a https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/14924/1/Parezja_1_2022_A_Borowska_Odczytanie_procesu_adaptacji_w_sytuacji_pandemii.pdf
 • 015 $a 48-72
 • 017 $a polski
 • 019 $a Problematyka artykułu dotyczy koncepcji resilience i resilience rodziny w procesie budowania strategii adaptacyjnych w rodzinach z dzieckiem ze spektrum autyzmu w sytuacji pandemii COVID-19. W opracowaniu zostało zawarte wyjaśnienie obu kategorii i ich odniesienie do procesu budowania odporności psychicznej i kontroli przystosowawczej w codziennej rzeczywistości rodzin z dzieckiem z ASD (Autism Spectrum Disorder). Istotę artykułu stanowi również odniesienie do wymiarów ego-resiliency, ego-control i ich obecności w pedagogice specjalnej w nabywaniu kompetencji resilience rodziny jako czynnika ochronnego, umożliwiającego przystosowanie do rzeczywistości pandemii i postpandemii COVID-19. W tekście zostały przywołane wyniki badań nad wpływem pandemii na rzeczywistość rodzin z dzieckiem w autystycznym spektrum i osobniczymi uwarunkowaniami resilience i resilience rodziny oraz ich wpływem na budowanie strategii przystosowawczej. Artykuł odnosi się również do kwestii inkluzji i jej dwojakiego charakteru (szlachetna vs. nieszlachetna).
 • 020 $a The article concerns the concept of resilience and family resilience in the process of building adaptation strategies in families with a child on the autism spectrum in the situation of the COVID-19 pandemic. The study contains an explanation of both categories and their reference to the process of building mental resilience and adaptive control in the everyday reality of families with a child with ASD (Autism Spectrum Disorder). The essence of the article is also a reference to the dimensions of ego-resiliency and ego-control and their role in special education in the acquisition of family resilience competencies as a protective factor, enabling adaptation to the COVID-19 pandemic and post-pandemic reality. The article cites the results of research on the impact of the pandemic on the reality of families with a child in the autistic spectrum and the individual determinants of family resilience and their impact on building an adaptation strategy. The article also addresses the issue of inclusion and its dual nature (noble vs. ignoble).
 • 021 $a ego-control
 • 021 $a inkluzja szlachetna vs. nieszlachetna
 • 021 $a koncepcja resilience
 • 021 $a mechanizmy obronne
 • 021 $a pandemia i postpandemia COVID-19
 • 021 $a resilience rodziny
 • 021 $a resiliency
 • 021 $a rodzina z dzieckiem z ASD
 • 021 $a strategie adaptacyjne
 • 022 $a adaptation strategies
 • 022 $a COVID-19 pandemic and post-pandemic
 • 022 $a defense mechanisms
 • 022 $a ego-control
 • 022 $a family resilience
 • 022 $a family with a child with ASD
 • 022 $a noble inclusion vs. ignoble
 • 022 $a resiliency
 • 022 $a the concept of resilience
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $b Szkoła Doktorska

Dublin Core

Files

2022_art_Borowska A_RESILIENCE.pdf (291 KB)

 • Licence: Licencja Repozytorium
 • Text version: Final published
 • Availability: Published