Uchwała nr 27/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Logopedia, prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 27_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie_ ustalenia programu studiów podyplomowych na kierunku Logopedia, prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym Akademii Igna.pdf (614 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published