Uchwała nr 29/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie: zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonym w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 29_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. W sprawie_ zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kulturoznawstwo prowadzo.pdf (518 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published