Uchwała nr 62/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: zmiany składu Komisji ds. Stopni Naukowych do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej p. mgr. Michała Szkoły

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała_62_2022_2023.pdf (1.11 MB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published