Uchwała nr 63/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej p. mgr. Roberta Sotwina

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała_63_2022_2023.pdf (606 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published