Zarządzenie nr 72/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2023 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Ignatianum w Krakowie.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie nr 72-2022-2023 Rektora AIK z 9.06.2023 r. ws urlopu wypoczynkowego dla pracownikow administracyjnych 2023.pdf (204 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Availability: Published