Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Description

Files

Regulamin studiów UIK_obowiązujący od 1102023.pdf (623 KB)

  • Description: Regulamin Studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie
  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Final published
  • Availability: Published