Uchwała nr 45/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie: dokonania korekty obliczeń w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 21/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 45_2019_2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie_ dokonania korekty obliczeń w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym.pdf (377 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published